Značky, ktoré môžete použiť v príspevku v NÁVŠTEVNEJ KNIHE

...text... => ...text...
<b>...text...</b> => ...text...
<i>...text...</i> => ... text ...
<u> ... text ... </u> => ... text ...
<font color="red">...text...</font> => ...text...