Meno: Heslo:

Deviata nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: 1 Kr 8, 41-43
Žalm: Ž 117, 1. 2
2. čítanie: Gal 1, 1-2. 6-10
Evanjelium: Lk 7, 1-10

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

(Lk 7, 1-10)

„Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden; si veľmi mocný a tvoja múdrosť je nesmierna.“ Chce ťa chváliť človek, čiastočka tvojho stvorenia; človek poznačený svojou smrteľnosťou a nesúci svedectvo o svojom hriechu a svedectvo, že pyšným odporuješ; a predsa ťa chce chváliť človek, čiastočka tvojho stvorenia. Ty spôsobuješ, že teba chváliť je potešením, lebo si nás pre seba stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Daj mi, Pane, poznať a pochopiť, či ťa skôr vzývať, alebo chváliť, a či ťa skôr poznať, alebo chváliť. Ale kto ťa môže vzývať, ak ťa nepozná? Veď ak ťa nepozná, môže omylom vzývať iného. Alebo ťa treba najprv vzývať, aby sme ťa mohli poznať? „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili,“ alebo „ako uveria bez kazateľa“? „Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú.“ Lebo tí, čo ho hľadajú, aj ho nájdu, a tí, čo ho nájdu, budú ho chváliť. Nech ťa hľadám, Pane, tak, že ťa vzývam, a nech ťa vzývam tak, že v teba verím: veď si nám ohlasovaný. Vzýva ťa, Pane, moja viera, ktorú si mi dal, ktorú si mi vnukol prostredníctvom ľudskej prirodzenosti svojho Syna cez službu svojho kazateľa. Ale ako mám vzývať svojho Boha, svojho Boha a Pána? Lebo keď ho budem vzývať, budem ho volať dnu do seba. A ktoré je to miesto vo mne, kde príde vo mne môj Boh? Kde príde vo mne Boh, ten Boh, ktorý stvoril nebo i zem? Či naozaj je, Pane, môj Bože, vo mne niečo, čo môže pojať teba? Či ťa pojalo nebo a zem, ktoré si stvoril a v ktorých si stvoril mňa? Či preto, že bez teba by nebolo nič z toho, čo jestvuje, musí ťa všetko, čo jestvuje, pojať? A keď aj ja tak jestvujem, prečo ťa prosím, aby si prišiel do mňa, keď by ma nebolo, keby si nebol vo mne? Ešte som nebol v podsvetí, a predsa aj tam si. Lebo „ak zostúpim do podsvetia, aj tam si“. Nebolo by ma teda, môj Bože, vôbec by ma nebolo, keby si nebol vo mne. Či lepšie: nebolo by ma, keby som nebol v tebe, „od ktorého je všetko, skrze ktorého je všetko a pre ktorého je všetko“? Veru tak, Pane, veru tak. Kam ťa volám, keď som v tebe? Alebo odkiaľ prídeš ku mne? Lebo kde môžem odísť mimo neba a zeme, aby odtiaľ prišiel ku mne môj Boh, ktorý povedal: „Nebo a zem ja napĺňam“? Kto mi umožní spočinúť v tebe? Kto mi umožní, aby si prišiel do môjho srdca a opojil ho, aby som zabudol na svoju zlobu a objal teba, moje jediné dobro? Čím si mi? Zmiluj sa, aby som mohol hovoriť. Čím som ja tebe, že mi kážeš, aby som ťa miloval, a ak to neurobím, hneváš sa na mňa a hrozíš mi nesmiernym nešťastím? Vari je malé nešťastie, že ťa nemilujem? Beda mi! Povedz mi pre svoje milosrdenstvo, Pane, môj Bože, čím si mi? „Povedz mojej duši: Ja som tvoja spása.“ Povedz to tak, aby som to počul. Pozri, uši môjho srdca sú pred tebou, Pane, otvor ich a „povedz mojej duši: Ja som tvoja spása“. Budem bežať za týmto hlasom a chytím ťa. Neskrývaj predo mnou svoju tvár: nech zomriem, aby som nezomrel a videl ju.

Z Vyznaní svätého biskupa Augustína


obrazok


Všemohúci Bože, tvoja prozreteľnosť je neomylná vo všetkých rozhodnutiach; preto ťa prosíme, odvráť od nás, čo je škodlivé, a daj, aby nám všetko slúžilo na spásu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.